วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พิธีกร กล่าวนำคำถวายราชสดุดี
ข้าลูกเสือ
ลูกเสือ กล่าวรับ
เชื้อไทย ใจเคารพ ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
ยังนั่งสงบนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่ง
พิธีกร ลุก สวมหมว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น